VÄLKOMMEN IN

Denna skrift är ett försök att återge vad som hänt i Idrottsföreningen Swithiod under snart 100 år. Även om mycket har handlat om resultat, och då kanske främst segrar på idrottsarenan har avsikten varit att också lyfta fram det goda kamratskap som präglat föreningen under hela denna period. Om inte sammanhållningen varit så stark hade föreningen inte varit vad den är idag - nämligen 100 år!

https://www.vicodur.com/it/perle-bleue-opinioni/
Sbarazzarsi di rughe!
https://www.vicodur.com/it/perle-bleue-opinioni/

 

Stockholm i november 1999Ett sort tack till våra Jubileumssponsorer:

AB-ETIKETTEN
GUSTAVSBERGS VATTENKONST OCH BADRUMSKULTUR
AB SVENSKA PATENTAGENTUREN

Tryck: LIPRO
Foto: Björn Deiber

https://www.vicodur.com/it/spartanol-opinioni/